Concreate2021- Juulia Kääriä - photographer Pekka Lintusaari

Juulia Kääriä

Juulia Kääriä on helsinkiläinen animaatiotaiteilija ja kuvittaja, joka on viime vuosina keskittynyt immersiivisen teknologian tuomiin ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Hänen virtual reality-teoksensa ”Siltojen alta tulevaisuuden ihmiselle” on ensimmäisenä ja ainoana suomalaisena VR-teoksena valittu vuonna 2020 Venetsien Biennaleen. Kääriä on tehnyt myös interaktiivisen tilataideteoksen Oodi-kirjastoon.

”’Yhdessä’-teos on minulle kolmitasoinen:

– Sukupolvien jatkumo, johon meistä jokainen omalla olemassaolollaan kuuluu.
– Lempeys voimavarana ja pyrkimyksen arvoisena kohteena.
– Oman äitilinjani reflektointi.

Koen, että vaikka kyseiset tasot eivät aina ole meistä jokaiselle helppoja, ne ovat silti merkityksellisiä. Teosta on mahdollista kokea omalla puhelimella ’augmented reality’ -teknologian eli ’lisätyn todellisuuden’ kautta. AR:n tarkoitus on elävöittää kuvaa ja tutustuttaa näyttelyn kävijöitä uuteen teknologiaan verrattain helpolla tavalla, sillä tätä kyseistä AR-kokemusta varten ei tarvitse ladata mitään erillistä appia. AR toimi näyttelyn alussa parhaiten Android-puhelimilla, mutta tätä nykyä myös iOS-käyttöjärjestelmällä.”